Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Vlak voor WO II bouwde de Koninklijke Landmacht munitiemagazijnen op het terrein in Oegstgeest. Deze zijn echter nooit in gebruik genomen en de Duitse bezetter confiskeerde het terrein en bouwde stallen, een schietbaan en werkplaats om kanonnen te onderhouden.

In 1945 kraakte de Marine het terrein en bouwde zendstations voor de radiodienst. In 1949 werd deze dienst opgesplitst en ging het Marine Elektronisch Bedrijf (MEB) in Oegstgeest verder.

Oude foto uit het archief van Vereniging Oud Oegstgeest van Gebouw A op het voormalig MEOB terrein in Oegstgeest langs de A44.
Gebouw A op het oude MEOB (foto Vereniging Oud Oegstgeest)

Totstandkoming MEOB-terrein

Door een fusie tussen MEB en Verificatie van Rijkszee- en Luchtvaartinstrumenten (VRZLI) ontstond in 1978 het MEOB. MEOB staat voor Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf. Door reorganisaties verhuizen apparatuur en personeel in 2001 naar Den Helder.

In 2006 worden de gebouwen gesloopt. De grond wordt in 2007 gesaneerd c.q. bouwrijp gemaakt.

Vanwege de brand in het cellencomplex op Schiphol wordt het MEOB-terrein aangewezen als een locatie voor een nieuwe gevangenis. De gemeente, die het recht van koop heeft, biedt op basis van co-creatie de mogelijkheid aan om in gesprek te komen met lokale partijen.

De ontwikkeling van bedrijventerrein De Boeg

Op 9 december 2015 wordt Consortium A44 opgericht die in overleg met de Staat en gemeente Oegstgeest treedt 2 juni 2017 koopt Consortium A44 het voormalige MEOB-terrein van gemeente Oegstgeest die op dezelfde dag het terrein van de Staat heeft gekocht.

Het nieuwe bedrijventerrein krijgt de naam “De Boeg”. Na de zomer van 2017 wordt het terrein functievrij gemaakt. Vervolgens zullen medio 2018 de eerste bouwwerkzaamheden van de kaveleigenaren starten.

Luchtfoto van de inmiddels gesloopte bebouwing van het oude MEOB terrein als onderdeel van de ontwikkeling van bedrijventerrein De Boeg.
Inmiddels gesloopte bebouwing MEOB (foto Vereniging Oud Oegstgeest)